petrol

Reparatie

voor kleine reparaties, maar ook voor gecompliceerde herstel projecten.

C-klasse

Specialist en Expert

Onderhoud- of servicebeurt met laag tarief en hoge service.

Maintenance

Diagnose

Storingsdiagnose, APK of Aankoop Advies ?
06-12099158
036-5464515
Infotikobv.nl

Is mijn Mercedes geschikt ?

De levensduur van de motor en brandstofsysteem, met name in oldtimers, hangt in hoge mate af van de juiste brandstof, en de diverse additieven die in de loop van de jaren toegevoegd danwel verdwenen zijn.
Zo is b.v. het verplichte aandeel biobrandstoffen in benzine en diesel voor het wegverkeer opgelopen van 2 procent in 2007, 3,25 in 2008, 3,75 in 2009, 4 procent in 2010, 4,25 procent in 2011 naar 5,5 procent in 2014.

Benzine

Lood

De toevoeging tetra-ethyllood, die vroeger veel werd gebruikt als anti-klopmiddel, is in 1992 vervangen door het milieu-vriendelijkere methyl-tert-butylether en derhalve loodvrij geworden.
De lood toevoeging is/was noodzakelijk voor de klopvastheid (octaangetal) en warmte-afvoer van de kleppen. Sinds de invoering van de M110.989 (4/1985) en de daaropvolgend ontwikkellingen zijn de Mercedes-Benz motoren geschikt voor loodvrije benzine. Het apart toevoegen van loodvervanger aan de benzine is voor Daimler-Benz motoren van voor 1985 NIET noodzakelijk. wel dient vaker (5.000 km) de kleppen gesteld te worden en bij voorkeur een brandstof met een hoger octaangetal, bv RON98, getankt te worden.

Ethanol

Vanaf 2018 gaat de verhoogde toevoeging van ethanol, in de vorm van E10, zeg maar de zwaar afgeslankte variant van de langer bekende E85, plaatsvinden. Deze E10-brandstof bestaat voor 90% uit Euro95, en voor de overige 10% uit bio-ethanol.
Door toepassing van nitril & butyl rubber in MB's van voor 4/85 kan een dergelijke verhoging van het ethanol gehalte leiden tot beschadiging van deze rubber afdichtingen, keerringen en pakkingen, bovendien heeft E10 een te laag octaangetal voor motoren tot 1992. De Euro98 blijft (vooralsnog) ongewijzigd en Euro98 (Super) tanken is dan dus het devies. Een zgn. ethanol-killer is geen remedie !

Houdbaarheid

Een ethanolhoudende brandstof begint (in de afgesloten tank) al na 3 maanden, oxidatieverschijnselen te vertonen. Een auto die lange tijd stil heeft gestaan maar voor 2007 afgetankt is, zou gewoon moeten starten op deze brandstof, tenzij er door sterke temperatuursverschillen en/of door slechts een gedeeltelijk gevulde tank, condensvorming (water) heeft plaatsgevonden.
Bij motoren met carburateur kan, door verdamping van de benzine, het residu verstoppingen veroorzaken. De carburateur dient dan gedemonteerd en gereinigd te worden met heet water.

Diesel

PPO

De Mercedes diesel motoren van voor 1995 zijn bij uitstek geschikt om op Puur Plantaardige Olie te rijden. Bij lagere temperaturen dan 5 ºC kan echter, zonder voorverwarming, de verhoogde viscositeit tot toevoerproblemen leiden.

BIO diesel

De natuurrubber afdichtingen en pakkingen die toegepast zijn bij dieselmotoren van voor 1995 zijn niet geschikt voor Bio-diesel, maar de CDI & Common Rail motoren zijn, vanwege de viscositeit, op hun beurt weer niet geschikt voor PPO.

En ten slotte: Onderhoud is behoud, dus ververs ook regelmatig uw remvloeistof, differentieel, versnellingsbak en motorolie !