Service

DPF

Diagnose

Diagnose
Onze STAR diagnose geeft U inzicht in de staat van onderhoud en evt. noodzaak voor vervanging van bv brandstoffilter, (bak)olie, airco koelmiddel, remvloeistof, interieurfilter, remblokken etc.

Onderhoudsbeurt

onderhoud
Servicebeurt, filters en vloeistoffen verversen voor een lage prijs.

Reparatie

Wij zijn tevens gespecialiseerd in onderhoud en herstel van auto's met de modernste uitlaat & catalysator emissie systemen.
repair

Contact

Infotikobv.nl
Operetteweg 36
1323VA  Almere
036-5464515

Uitlaat Emissie reductie

 

Bij de verbranding van koolstof houdende fossiele brandstoffen ontstaat roet. Zichtbaar als grijzige tot zwarte rook.

Door optimalisatie van de (diesel) motoren d.m.v. turbo, intercooler, hogere brandstofdruk en meervoudige inspuit momenten t.b.v. een beter rendement, vindt een intensievere verbranding plaats die, bij een overschot aan zuurstof, verbinding met stikstof bevorderd en daardoor ongewenste broeikasgassen (NOx) en fijnstof opleverd.

Om deze NOx gassen en de hoeveelheid (fijn)stof te reduceren worden resp. uitlaatgasrecirculatie (EGR), Selective Catalytic Reduction (SCR ofwel Blue-Tec) katalysator en een stoffilter (DPF) toegepast. De zgn. lambdasensor sonde meet het aandeel zuurstof in de uitlaatgassen en het motormanagementsysteem regelt de brandstof en lucht verhouding door de brandstofinjectie en EGR bij te regelen.
De toepassing van deze uitlaatgas emissie reductie systemen vergen extra (preventief) speciaal onderhoud en hogere servicebeurt frequentie.

EGR

Door een deel van de (zuurstofloze) uitlaatgas terug te voeren naar de inlaat (Exhaust Gas Recirculation) kan de hoeveelheid benodigde zuurstof, benodigd om een bepaalde hoeveelheid brandstof optimaal te verbranden, nauwkeurig worden geregeld. De zgn. EGR-klep.
Dit heeft echter als gevolg dat ook (roet)deeltjes teruggevoerd worden naar de motor met als gevolg; (meer) vervuiling van inlaattraject, kleppen en motorolie.
Om aan de (toekomsige) Euro emissie normen te kunnen voldoen heeft Daimler-Benz bovendien de Selectieve Reductie Catalysator (SCR) ontwikkeld die in de Blue Efficiency motoren wordt toegepast. Het BlueTec systeem vereist echter additioneel onderhoud aan het katalysator regelsysteem en (bij)vulling van de NH3 vloeistof.

  DPFDPF

Het roetfilter is een puur mechanisch filter welke door zín structuur in staat is roetdeeltjes en fijnstof vast te houden terwijl de uitlaatgassen wel door kunnen stromen.
Het roetfilter raakt echter op een gegeven moment verzadigd van roet en zal gereinigd moeten worden. Dit reinigen noemt men regenereren. Het regeneratieproces is een procedure welke door het motormanagement systeem zelf geregeld wordt of zou moeten. Bij het normale regeneratieproces wordt het roetfilter, door extra brandstofinspuiting op een dusdanige temperatuur (600-750 C) gebracht dat de aanwezige roet alsnog wordt verbrand. Dit proces duurt ong. 10 minuten.

Bij korte ritjes met de auto kan het regeneratieproces niet (meer) plaats vinden en zal het motormanagement op den duur een foutmelding geven met de boodschap uw service expert te bezoeken. Wij kunnen dan een geforceerde regeneratie uitvoeren.

Twijfels of vragen ? Kom eens langs voor een vrijblijvend eerlijk advies of stel uw vraag op onze contactpagina.