charger

Specialist en Expert

Onderhoud- of servicebeurt met laag tarief en hoge service.

Maintenance

Diagnose

Storingsdiagnose, APK of Aankoop Advies ?
06-12099158
036-5464515
Infotikobv.nl


Turbo problemen ?

De levensduur van de turbo hangt in hoge mate af van de rijstijl en preventief onderhoud.
Symptomen van een defecte turbo zijn o.a.: gebrek aan vermogen, olieverbruik, motorlawaai en/of zwarte of blauwe rook uit de uitlaat.
Er zijn diverse oorzaken die turbo storingen kunnen veroorzaken, waaronder:

Onvoldoende smeerolie of oliedruk

Aangezien de snelheid van de turbocompressor toeneemt bij hogere motorbelasting, is het van belang dat de motorolie, die zowel als smeermiddel en als koelmiddel dient, ongehinderd de turbo bereikt. Gevolgen van gebrek aan voldoende smering / koeling (door bv verstopt oliefilter) zijn b.v. speling op de turbolagers en/of blauwzweem op de lagers of de as. De blauwe verkleuring is gewoon de kleur van het metaal dat blootgesteld is aan extreme hitte.
Zet uw motor na een (lange) rit ook niet direct uit. Laat de motor een 10-tal sec. stationair draaien opdat de turbo kan afkoelen.

FOD

Foreign Object Damage ofwel schade door 'vreemde' delen. Zowel in de smeerolie alswel in de in- en uitlaat poorten kunnen stof- of metaaldeeltjes schade aan de turbo veroorzaken. Een turbo kan tot 100.000 tpm draaien, dus een fractioneel deeltje is al voldoende om de turbo te beschadigen.

Vervuiling

Hoewel de moderne motorolie en de kwaliteit van de motorblokken oha uitstekend zijn is motorlie nog altijd onderhavig aan veroudering. Door hoge temperaturen ontstaan koolstofhoudende (teerachtige) materialen en oxidatie, die wordt veroorzaakt door de reactie van koolwaterstoffen met zuurstof, en levert tevens organische zuren op, die inwerken op de turbo- en motordelen.
Dit kan bv ook storingen in de aflaat en fanverstelling van de turbo veroorzaken, waardoor de turbo geen druk (meer) kan opbouwen of kwijt kan door bv een verstopte / defecte PCV of EGR klep.
Onderhoud is behoud. ververs dus regelmatig uw motorolie !
En vergeet ook uw remvloeistof, differentieel, versnellingsbak en koelvloeistof niet.